6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 106 1 368,6 91 1 233,4 197 1 302,7
1 - 4 352 1 167,9 308 1 080,2 660 1 125,3
5 - 9 458 1 266,7 296 860,9 754 1 068,9
10 - 14 505 1 838,5 314 1 200,2 819 1 527,1
15 - 19 365 1 570,7 214 961,5 579 1 272,7
20 - 24 319 1 119,8 161 550,1 480 831,1
25 - 29 472 1 098,0 213 486,9 685 789,7
30 - 34 519 969,8 229 430,3 748 700,8
35 - 39 569 929,2 280 477,1 849 708
40 - 44 656 1 079,8 322 564,9 978 830,5
45 - 49 464 1 049,4 257 610 721 835
50 - 54 509 1 254,5 304 744,9 813 999
55 - 59 405 1 219,4 342 976,7 747 1 094,8
60 - 64 581 1 610,7 479 1 156,1 1 060 1 367,7
65 - 69 590 1 723,1 725 1 716,8 1 315 1 719,7
70 - 74 717 2 407,7 955 2 397,7 1 672 2 402,0
75 - 79 491 3 022,1 922 3 982,4 1 413 3 586,4
80 - 84 457 4 528,3 1 048 6 119,4 1 505 5 529,4
85 - 89 458 7 122,9 1 296 10 174,3 1 754 9 150,7
90 -94 196 9 044,8 762 14 240,3 958 12 742,8
95 + 42 13 725,5 138 12 969,9 180 13 138,7
Celkem 9 231 1 476,8 9 656 1 459,7 18 887 1 468,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)