6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 99 1 302,5 82 1 148,0 181 1 227,6
1 - 4 359 1 223,5 315 1 130,5 674 1 178,2
5 - 9 418 1 221,7 276 850 694 1 040,7
10 - 14 390 1 615,8 253 1 109,8 643 1 370,0
15 - 19 382 1 696,9 233 1 062,1 615 1 383,6
20 - 24 387 1 225,2 186 575,3 573 896,5
25 - 29 442 999,3 227 513,2 669 756,2
30 - 34 513 960,3 217 411,5 730 687,7
35 - 39 616 972,7 264 436 880 710,4
40 - 44 596 1 096,9 279 546,5 875 830,3
45 - 49 475 1 150,5 236 587,3 711 872,7
50 - 54 458 1 181,9 268 680,2 726 929
55 - 59 444 1 283,5 349 929,5 793 1 099,2
60 - 64 576 1 522,6 513 1 175,1 1 089 1 336,4
65 - 69 650 1 833,7 691 1 563,1 1 341 1 683,5
70 - 74 553 2 112,3 775 2 253,4 1 328 2 192,4
75 - 79 375 2 608,3 770 3 657,8 1 145 3 231,9
80 - 84 471 4 417,1 1 178 6 411,2 1 649 5 679,0
85 - 89 407 6 602,9 1 226 9 832,4 1 633 8 764,0
90 -94 209 10 614,5 609 11 722,8 818 11 418,2
95 + 24 11 650,5 89 11 946,3 113 11 882,2
Celkem 8 844 1 444,7 9 036 1 389,5 17 880 1 416,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)