6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 87 1 185,6 92 1 324,3 179 1 253,1
1 - 4 358 1 217,9 363 1 300,8 721 1 258,3
5 - 9 392 1 222,9 254 830,1 646 1 031,1
10 - 14 431 1 871,3 264 1 219,0 695 1 555,2
15 - 19 421 1 865,8 271 1 228,8 692 1 550,9
20 - 24 450 1 359,6 204 609,5 654 982,5
25 - 29 562 1 248,6 251 566,4 813 910,1
30 - 34 601 1 102,7 223 417,7 824 763,7
35 - 39 701 1 106,4 283 467,5 984 794,2
40 - 44 595 1 176,4 277 583 872 888,9
45 - 49 532 1 290,2 267 662,6 799 980
50 - 54 474 1 281,6 297 785,5 771 1 030,8
55 - 59 485 1 343,5 395 993 880 1 159,7
60 - 64 579 1 519,0 543 1 231,1 1 122 1 364,5
65 - 69 681 1 907,9 783 1 754,9 1 464 1 822,9
70 - 74 527 2 164,9 748 2 362,2 1 275 2 276,5
75 - 79 412 2 949,8 813 3 902,8 1 225 3 520,3
80 - 84 563 5 087,2 1 251 6 538,8 1 814 6 006,8
85 - 89 425 7 071,5 1 270 10 238,6 1 695 9 205,0
90 -94 159 8 833,3 642 12 909,7 801 11 826,4
95 + 15 8 287,3 110 17 268,4 125 15 281,2
Celkem 9 450 1 558,3 9 601 1 489,4 19 051 1 522,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)