6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 35 1 250,0 36 1 355,9 71 1 301,6
1 - 4 181 1 656,1 143 1 371,4 324 1 517,1
5 - 9 232 1 593,7 147 1 053,8 379 1 329,5
10 - 14 270 2 049,3 163 1 332,6 433 1 704,3
15 - 19 312 2 544,9 169 1 468,2 481 2 023,5
20 - 24 332 2 317,8 148 1 106,2 480 1 732,7
25 - 29 387 2 230,9 134 828,7 521 1 554,5
30 - 34 300 1 683,8 109 673,8 409 1 203,1
35 - 39 378 1 848,5 169 905,2 547 1 398,3
40 - 44 467 2 021,6 210 978 677 1 518,9
45 - 49 328 1 840,2 189 1 106,7 517 1 481,3
50 - 54 326 1 959,3 201 1 224,2 527 1 594,2
55 - 59 329 2 158,2 239 1 560,3 568 1 858,5
60 - 64 413 2 396,7 295 1 618,3 708 1 996,6
65 - 69 414 2 616,3 416 2 328,2 830 2 463,5
70 - 74 367 3 103,1 505 3 382,7 872 3 259,1
75 - 79 286 4 055,6 539 5 303,0 825 4 792,1
80 - 84 238 5 465,0 675 8 730,0 913 7 553,6
85 - 89 200 8 347,2 575 11 689,4 775 10 594,7
90 -94 95 14 307,2 218 12 637,7 313 13 101,7
95 + 14 17 073,2 52 16 149,1 66 16 336,6
Celkem 5 904 2 307,2 5 332 2 040,2 11 236 2 172,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)