6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 41 1 469,0 32 1 217,7 73 1 347,1
1 - 4 178 1 640,9 180 1 728,3 358 1 683,7
5 - 9 208 1 415,7 181 1 291,9 389 1 355,3
10 - 14 281 2 210,0 149 1 269,3 430 1 758,4
15 - 19 328 2 660,4 203 1 751,7 531 2 220,1
20 - 24 392 2 574,9 164 1 161,2 556 1 894,6
25 - 29 386 2 220,2 123 758,5 509 1 514,7
30 - 34 343 1 912,1 123 752,6 466 1 359,4
35 - 39 433 2 023,5 147 748,1 580 1 413,0
40 - 44 424 1 894,7 213 1 019,1 637 1 471,9
45 - 49 346 2 011,4 159 964,2 505 1 498,9
50 - 54 291 1 759,7 202 1 236,5 493 1 499,7
55 - 59 320 2 031,7 216 1 362,0 536 1 695,7
60 - 64 442 2 538,2 290 1 558,1 732 2 031,9
65 - 69 463 2 916,5 388 2 169,8 851 2 521,0
70 - 74 395 3 619,2 411 2 958,3 806 3 249,1
75 - 79 260 3 910,4 571 5 784,6 831 5 030,3
80 - 84 279 6 288,0 664 8 460,8 943 7 676,0
85 - 89 157 6 811,3 546 11 572,7 703 10 010,0
90 -94 66 10 679,6 229 13 712,6 295 12 893,4
95 + 9 12 328,8 38 13 286,7 47 13 091,9
Celkem 6 042 2 365,0 5 229 2 002,8 11 271 2 182,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)