6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 37 1 348,4 42 1 616,0 79 1 478,6
1 - 4 204 1 861,0 162 1 541,7 366 1 704,7
5 - 9 215 1 481,0 138 1 001,5 353 1 247,5
10 - 14 239 1 926,8 187 1 627,6 426 1 782,9
15 - 19 380 3 041,9 205 1 757,5 585 2 421,8
20 - 24 467 2 903,5 157 1 051,2 624 2 011,6
25 - 29 380 2 174,3 139 848 519 1 532,4
30 - 34 373 2 049,5 120 724 493 1 417,7
35 - 39 434 1 943,9 192 929,7 626 1 456,6
40 - 44 509 2 385,4 225 1 121,0 734 1 772,6
45 - 49 315 1 869,3 203 1 250,7 518 1 565,8
50 - 54 326 1 996,3 197 1 227,1 523 1 615,0
55 - 59 373 2 277,3 231 1 392,8 604 1 832,3
60 - 64 431 2 466,9 280 1 490,8 711 1 961,2
65 - 69 492 3 164,6 376 2 132,5 868 2 616,1
70 - 74 360 3 499,9 454 3 446,2 814 3 469,7
75 - 79 263 4 140,4 497 5 179,8 760 4 765,8
80 - 84 284 6 265,2 702 8 811,3 986 7 888,0
85 - 89 165 7 385,9 539 11 840,9 704 10 374,3
90 -94 85 15 151,5 218 13 473,4 303 13 905,5
95 + 9 13 846,2 29 12 083,3 38 12 459,0
Celkem 6 341 2 485,2 5 293 2 027,2 11 634 2 253,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)