6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 61 2 289,8 27 1 050,2 88 1 681,0
1 - 4 220 1 963,6 224 2 082,8 444 2 021,9
5 - 9 259 1 834,8 164 1 229,9 423 1 541,0
10 - 14 266 2 164,5 169 1 485,8 435 1 838,3
15 - 19 386 3 027,5 198 1 657,7 584 2 364,9
20 - 24 501 3 003,6 202 1 294,8 703 2 177,8
25 - 29 382 2 156,5 135 811,7 517 1 505,3
30 - 34 374 1 992,2 141 825,9 515 1 436,7
35 - 39 465 2 018,5 170 795,4 635 1 429,9
40 - 44 422 2 092,9 194 1 018,7 616 1 571,2
45 - 49 333 1 989,7 173 1 063,6 506 1 533,2
50 - 54 373 2 346,4 210 1 340,5 583 1 847,1
55 - 59 405 2 369,5 264 1 515,2 669 1 938,2
60 - 64 424 2 427,9 318 1 699,5 742 2 051,1
65 - 69 429 2 866,9 376 2 185,8 805 2 502,6
70 - 74 277 2 810,5 442 3 496,6 719 3 196,0
75 - 79 234 3 777,8 549 5 810,8 783 5 005,8
80 - 84 312 6 824,1 628 7 820,7 940 7 459,1
85 - 89 229 10 726,0 557 12 659,1 786 12 027,5
90 -94 57 11 068,0 268 17 223,7 325 15 692,9
95 + 11 20 000,0 37 18 686,9 48 18 972,3
Celkem 6 420 2 518,9 5 446 2 084,7 11 866 2 299,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)