6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 83 2 431,2 80 2 469,9 163 2 450,0
1 - 4 256 1 943,2 219 1 759,0 475 1 853,7
5 - 9 251 1 439,2 174 1 036,2 425 1 241,5
10 - 14 306 1 954,3 226 1 503,4 532 1 733,4
15 - 19 346 2 392,0 226 1 661,6 572 2 038,1
20 - 24 376 2 248,4 130 806,4 506 1 540,6
25 - 29 416 1 980,7 146 724,2 562 1 365,3
30 - 34 397 1 879,3 117 589 514 1 254,0
35 - 39 506 2 036,4 174 750,4 680 1 415,6
40 - 44 569 2 023,5 222 837,8 791 1 448,2
45 - 49 411 1 896,1 232 1 102,4 643 1 505,1
50 - 54 439 2 088,8 230 1 124,0 669 1 612,8
55 - 59 435 2 259,9 280 1 430,2 715 1 841,5
60 - 64 535 2 558,8 338 1 494,2 873 2 005,6
65 - 69 465 2 406,1 495 2 186,7 960 2 287,7
70 - 74 422 2 998,4 582 3 094,6 1 004 3 053,4
75 - 79 351 3 981,8 698 5 286,3 1 049 4 764,1
80 - 84 312 6 117,6 721 7 787,0 1 033 7 194,1
85 - 89 268 9 749,0 690 11 482,8 958 10 938,6
90 -94 106 13 892,5 372 15 669,8 478 15 237,5
95 + 23 22 330,1 89 20 135,7 112 20 550,5
Celkem 7 273 2 348,0 6 441 1 991,7 13 714 2 166,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)