6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 85 2 497,1 78 2 472,3 163 2 485,1
1 - 4 286 2 204,4 220 1 778,8 506 1 996,7
5 - 9 282 1 592,3 200 1 171,6 482 1 385,9
10 - 14 267 1 764,7 217 1 498,1 484 1 634,3
15 - 19 376 2 607,5 222 1 629,4 598 2 132,3
20 - 24 438 2 445,4 166 959,5 604 1 715,4
25 - 29 423 1 998,8 151 739,7 574 1 380,5
30 - 34 450 2 091,8 127 626,7 577 1 381,1
35 - 39 513 1 963,6 175 719,5 688 1 363,8
40 - 44 557 2 035,1 256 992,2 813 1 529,0
45 - 49 413 1 960,3 246 1 197,4 659 1 583,6
50 - 54 398 1 907,0 273 1 341,1 671 1 627,6
55 - 59 479 2 418,3 311 1 533,1 790 1 970,4
60 - 64 595 2 813,8 362 1 576,6 957 2 169,7
65 - 69 480 2 487,0 476 2 086,1 956 2 269,8
70 - 74 382 2 906,7 547 3 091,4 929 3 012,7
75 - 79 373 4 462,3 640 5 060,1 1 013 4 822,2
80 - 84 288 5 630,5 856 9 105,4 1 144 7 881,0
85 - 89 258 9 780,1 768 13 126,0 1 026 12 086,2
90 -94 85 11 228,5 349 15 056,1 434 14 113,8
95 + 15 17 441,9 72 18 701,3 87 18 471,3
Celkem 7 443 2 400,9 6 712 2 071,1 14 155 2 232,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)