6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 94 2 833,9 97 3 128,0 191 2 976,0
1 - 4 302 2 317,0 258 2 067,1 560 2 194,8
5 - 9 271 1 541,1 187 1 102,7 458 1 325,9
10 - 14 299 2 021,5 191 1 353,4 490 1 695,3
15 - 19 389 2 693,7 246 1 784,9 635 2 249,9
20 - 24 462 2 394,0 166 896,7 628 1 660,9
25 - 29 423 1 988,8 143 697,6 566 1 355,1
30 - 34 461 2 090,9 139 668 600 1 400,0
35 - 39 507 1 850,5 196 769,4 703 1 329,6
40 - 44 482 1 849,2 234 945,3 716 1 408,9
45 - 49 483 2 299,2 229 1 127,0 712 1 722,8
50 - 54 432 2 095,1 271 1 341,8 703 1 722,3
55 - 59 469 2 295,0 304 1 438,8 773 1 859,7
60 - 64 535 2 513,4 350 1 514,7 885 1 993,6
65 - 69 508 2 706,9 472 2 099,1 980 2 375,6
70 - 74 420 3 318,6 536 3 155,9 956 3 225,4
75 - 79 314 3 972,7 642 5 296,2 956 4 773,8
80 - 84 317 6 129,2 843 8 819,8 1 160 7 875,1
85 - 89 235 9 295,9 712 12 337,5 947 11 411,0
90 -94 101 13 760,2 348 15 832,6 449 15 313,8
95 + 9 12 676,1 32 10 322,6 41 10 761,2
Celkem 7 513 2 420,2 6 596 2 031,6 14 109 2 221,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)