6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 92 2 812,6 84 2 735,3 176 2 775,1
1 - 4 317 2 373,3 245 1 903,5 562 2 142,7
5 - 9 244 1 430,9 184 1 119,1 428 1 277,8
10 - 14 286 1 959,8 207 1 498,3 493 1 735,4
15 - 19 371 2 495,0 249 1 747,6 620 2 129,3
20 - 24 479 2 353,9 159 817,1 638 1 602,7
25 - 29 492 2 297,5 145 704,7 637 1 517,0
30 - 34 463 2 027,5 148 686,6 611 1 376,3
35 - 39 509 1 796,9 213 804,2 722 1 317,2
40 - 44 532 2 168,1 253 1 076,6 785 1 634,2
45 - 49 467 2 199,8 201 989,5 668 1 608,0
50 - 54 413 2 042,9 222 1 116,0 635 1 583,2
55 - 59 476 2 248,6 298 1 352,5 774 1 791,5
60 - 64 478 2 248,2 332 1 430,5 810 1 821,5
65 - 69 458 2 535,6 490 2 239,2 948 2 373,2
70 - 74 344 2 794,7 518 3 151,4 862 2 998,7
75 - 79 296 3 904,0 571 4 843,5 867 4 475,8
80 - 84 316 6 047,8 800 8 276,4 1 116 7 494,5
85 - 89 224 9 142,9 750 13 255,6 974 12 012,8
90 -94 100 14 409,2 314 15 074,4 414 14 908,2
95 + 14 22 222,2 41 16 334,7 55 17 515,9
Celkem 7 371 2 371,1 6 424 1 975,2 13 795 2 168,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)