6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 130 2 098,1 112 1 938,1 242 2 020,9
1 - 4 426 1 760,1 351 1 529,7 777 1 648,0
5 - 9 495 1 518,1 365 1 172,2 860 1 349,1
10 - 14 648 2 151,3 391 1 365,2 1 039 1 768,1
15 - 19 517 1 849,4 378 1 412,7 895 1 635,8
20 - 24 588 1 754,6 263 832,2 851 1 306,9
25 - 29 664 1 583,0 253 641,4 917 1 126,6
30 - 34 707 1 689,6 236 616,3 943 1 176,7
35 - 39 753 1 653,5 288 687,6 1 041 1 190,7
40 - 44 956 1 864,3 383 787,5 1 339 1 340,2
45 - 49 744 1 720,0 399 965,3 1 143 1 351,2
50 - 54 883 2 025,3 470 1 113,4 1 353 1 576,7
55 - 59 823 2 160,1 551 1 435,0 1 374 1 796,1
60 - 64 997 2 558,3 668 1 556,1 1 665 2 033,0
65 - 69 932 2 615,2 932 2 148,7 1 864 2 359,1
70 - 74 881 3 466,3 1 090 3 075,4 1 971 3 238,7
75 - 79 748 4 357,2 1 289 5 001,9 2 037 4 744,2
80 - 84 476 5 342,3 1 277 8 057,3 1 753 7 080,3
85 - 89 372 8 429,6 1 223 11 813,0 1 595 10 801,8
90 -94 112 9 730,7 484 12 268,7 596 11 695,4
95 + 18 11 764,7 86 12 044,8 104 11 995,4
Celkem 12 870 2 174,1 11 489 1 866,8 24 359 2 017,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)