6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 114 1 881,5 109 1 887,1 223 1 884,2
1 - 4 444 1 830,6 341 1 478,9 785 1 659,2
5 - 9 509 1 533,9 361 1 133,2 870 1 337,6
10 - 14 522 1 824,9 365 1 346,6 887 1 592,2
15 - 19 576 2 002,6 372 1 354,8 948 1 686,2
20 - 24 734 1 915,9 287 788,4 1 021 1 366,5
25 - 29 750 1 755,0 287 713,2 1 037 1 249,8
30 - 34 706 1 673,6 225 583,4 931 1 152,9
35 - 39 818 1 645,0 302 652 1 120 1 166,2
40 - 44 859 1 744,0 392 834,5 1 251 1 300,1
45 - 49 798 1 864,7 417 1 021,8 1 215 1 453,3
50 - 54 874 2 050,1 457 1 105,3 1 331 1 584,9
55 - 59 818 2 066,8 522 1 275,4 1 340 1 664,5
60 - 64 939 2 361,0 582 1 313,2 1 521 1 808,8
65 - 69 848 2 488,6 805 1 916,3 1 653 2 172,6
70 - 74 789 3 232,5 1 142 3 383,2 1 931 3 320,0
75 - 79 619 4 113,0 1 082 4 828,2 1 701 4 540,8
80 - 84 473 5 428,7 1 315 8 048,7 1 788 7 137,4
85 - 89 326 8 246,9 1 087 10 866,7 1 413 10 124,7
90 -94 125 11 520,7 535 14 045,7 660 13 485,9
95 + 17 14 655,2 67 14 075,6 84 14 189,2
Celkem 12 658 2 126,5 11 052 1 782,7 23 710 1 951,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)