6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 134 2 248,3 103 1 788,8 237 2 022,5
1 - 4 501 2 004,2 377 1 583,0 878 1 798,7
5 - 9 518 1 590,8 329 1 061,7 847 1 332,8
10 - 14 550 1 947,2 348 1 296,8 898 1 630,3
15 - 19 650 2 182,0 420 1 480,1 1 070 1 839,6
20 - 24 816 2 022,6 313 811,9 1 129 1 431,0
25 - 29 818 1 902,0 254 629,6 1 072 1 286,1
30 - 34 759 1 753,1 211 532,8 970 1 170,2
35 - 39 862 1 681,0 314 652,1 1 176 1 182,7
40 - 44 825 1 734,9 369 814,2 1 194 1 285,6
45 - 49 807 1 853,7 371 893,1 1 178 1 384,7
50 - 54 809 1 955,5 463 1 155,9 1 272 1 562,2
55 - 59 807 1 986,7 534 1 255,6 1 341 1 612,8
60 - 64 897 2 240,7 648 1 444,9 1 545 1 820,2
65 - 69 822 2 503,3 794 1 945,5 1 616 2 194,2
70 - 74 680 2 806,0 988 2 972,6 1 668 2 902,3
75 - 79 547 3 864,1 985 4 672,0 1 532 4 347,5
80 - 84 473 5 460,0 1 389 8 357,9 1 862 7 364,9
85 - 89 328 8 758,3 1 024 10 399,1 1 352 9 947,0
90 -94 139 13 640,8 463 12 712,8 602 12 915,7
95 + 10 9 708,7 45 10 714,3 55 10 516,3
Celkem 12 752 2 134,8 10 742 1 726,0 23 494 1 926,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)