6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 58 2 327,4 55 2 365,6 113 2 345,9
1 - 4 210 2 198,3 169 1 882,4 379 2 045,2
5 - 9 243 1 875,7 149 1 195,1 392 1 541,9
10 - 14 270 2 401,5 140 1 304,6 410 1 865,8
15 - 19 265 2 542,0 195 1 972,9 460 2 265,0
20 - 24 340 2 859,5 123 1 106,6 463 2 012,6
25 - 29 323 2 242,6 138 1 002,8 461 1 636,8
30 - 34 348 2 320,6 119 844 467 1 605,1
35 - 39 337 1 933,4 145 888,2 482 1 427,9
40 - 44 445 2 221,6 215 1 131,3 660 1 690,8
45 - 49 353 2 289,2 179 1 208,1 532 1 759,4
50 - 54 394 2 782,1 188 1 340,2 582 2 064,6
55 - 59 293 2 397,1 192 1 535,5 485 1 961,4
60 - 64 397 2 854,3 273 1 800,9 670 2 304,9
65 - 69 394 2 717,8 404 2 409,1 798 2 552,2
70 - 74 366 3 558,6 428 3 301,5 794 3 415,2
75 - 79 235 4 221,3 429 5 252,8 664 4 834,7
80 - 84 206 6 649,5 466 8 422,2 672 7 785,9
85 - 89 146 8 659,5 520 14 203,8 666 12 455,6
90 -94 76 15 261,0 315 20 388,3 391 19 138,5
95 + 6 10 169,5 36 13 186,8 42 12 650,6
Celkem 5 705 2 631,2 4 878 2 176,6 10 583 2 400,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)