6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 52 2 109,5 46 1 975,9 98 2 044,6
1 - 4 221 2 348,1 175 1 970,5 396 2 164,8
5 - 9 216 1 654,3 148 1 174,3 364 1 418,6
10 - 14 187 1 725,6 168 1 630,8 355 1 679,4
15 - 19 263 2 533,7 175 1 772,0 438 2 162,3
20 - 24 340 2 697,6 120 1 022,7 460 1 890,0
25 - 29 342 2 356,7 133 952 475 1 667,7
30 - 34 349 2 309,7 109 763,8 458 1 558,8
35 - 39 449 2 460,7 152 886 601 1 697,6
40 - 44 409 2 102,9 177 952,5 586 1 540,8
45 - 49 362 2 438,9 194 1 362,6 556 1 912,0
50 - 54 318 2 279,4 207 1 491,9 525 1 886,7
55 - 59 292 2 324,8 216 1 665,4 508 1 989,8
60 - 64 407 2 834,1 319 2 021,9 726 2 408,9
65 - 69 379 2 588,4 417 2 468,5 796 2 524,2
70 - 74 292 3 148,9 419 3 553,0 711 3 375,1
75 - 79 219 4 199,4 383 4 970,2 602 4 659,1
80 - 84 193 6 121,2 553 9 868,0 746 8 518,9
85 - 89 134 8 375,0 533 14 515,3 667 12 651,7
90 -94 59 12 090,2 281 18 438,3 340 16 898,6
95 + 4 8 163,3 31 14 418,6 35 13 257,6
Celkem 5 487 2 537,8 4 956 2 212,8 10 443 2 372,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)