6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 56 2 386,0 57 2 590,9 113 2 485,2
1 - 4 224 2 350,7 184 2 031,8 408 2 195,3
5 - 9 210 1 640,8 153 1 237,7 363 1 442,7
10 - 14 220 2 057,2 167 1 661,0 387 1 865,2
15 - 19 297 2 857,7 187 1 886,0 484 2 383,3
20 - 24 375 2 831,3 147 1 180,9 522 2 031,7
25 - 29 358 2 448,2 148 1 058,7 506 1 769,0
30 - 34 376 2 454,0 130 894,3 506 1 694,6
35 - 39 450 2 355,7 184 1 024,2 634 1 710,4
40 - 44 441 2 367,8 185 1 036,9 626 1 716,7
45 - 49 357 2 465,5 158 1 134,6 515 1 813,1
50 - 54 358 2 633,3 181 1 336,3 539 1 986,0
55 - 59 352 2 701,9 195 1 440,2 547 2 058,9
60 - 64 430 2 897,8 318 1 945,4 748 2 398,6
65 - 69 442 3 093,1 361 2 196,9 803 2 613,8
70 - 74 256 2 964,7 371 3 356,3 627 3 184,5
75 - 79 163 3 361,5 408 5 586,0 571 4 698,4
80 - 84 175 5 456,8 543 9 516,3 718 8 055,6
85 - 89 158 10 360,7 525 14 212,2 683 13 086,8
90 -94 50 10 964,9 268 18 470,0 318 16 675,4
95 + 12 27 907,0 31 18 235,3 43 20 187,8
Celkem 5 760 2 671,3 4 901 2 192,6 10 661 2 427,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)