6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 57 2 460,1 49 2 264,3 106 2 365,5
1 - 4 214 2 162,7 178 1 893,0 392 2 031,3
5 - 9 195 1 585,4 154 1 295,4 349 1 442,9
10 - 14 213 2 012,7 141 1 424,7 354 1 728,5
15 - 19 324 3 073,4 208 2 066,8 532 2 581,8
20 - 24 416 3 012,1 171 1 303,7 587 2 179,9
25 - 29 362 2 453,1 160 1 140,6 522 1 813,4
30 - 34 388 2 446,7 128 852,8 516 1 671,6
35 - 39 493 2 497,7 179 957,9 672 1 748,9
40 - 44 452 2 565,4 178 1 056,5 630 1 827,8
45 - 49 397 2 766,4 190 1 359,2 587 2 072,0
50 - 54 366 2 790,5 210 1 606,1 576 2 199,2
55 - 59 314 2 307,8 232 1 628,0 546 1 960,0
60 - 64 410 2 691,2 266 1 581,9 676 2 109,2
65 - 69 400 2 921,0 352 2 243,2 752 2 559,0
70 - 74 252 3 106,9 359 3 399,6 611 3 272,5
75 - 79 203 4 399,7 429 6 133,0 632 5 444,1
80 - 84 231 7 200,7 532 9 123,6 763 8 441,2
85 - 89 143 9 668,7 523 14 081,9 666 12 825,0
90 -94 66 15 172,4 253 18 754,6 319 17 881,2
95 + 5 13 513,5 39 27 659,6 44 24 719,1
Celkem 5 901 2 740,8 4 931 2 206,2 10 832 2 468,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)