6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 20 1 460,9 16 1 156,1 36 1 307,7
1 - 4 100 1 753,8 62 1 152,8 162 1 462,1
5 - 9 118 1 428,9 77 981,4 195 1 210,9
10 - 14 113 1 498,3 99 1 434,2 212 1 467,6
15 - 19 154 2 231,9 101 1 528,0 255 1 887,5
20 - 24 153 1 940,9 57 767,9 210 1 372,0
25 - 29 165 1 685,4 43 472 208 1 100,5
30 - 34 141 1 407,3 54 585,4 195 1 013,3
35 - 39 183 1 665,3 63 606,9 246 1 151,1
40 - 44 179 1 381,7 93 735,6 272 1 062,6
45 - 49 229 2 101,9 69 672,5 298 1 408,7
50 - 54 190 1 813,5 88 875,8 278 1 354,4
55 - 59 143 1 549,3 106 1 143,8 249 1 346,2
60 - 64 238 2 335,9 153 1 433,3 391 1 874,0
65 - 69 234 2 413,9 223 2 006,8 457 2 196,5
70 - 74 152 2 333,8 207 2 466,0 359 2 408,3
75 - 79 120 2 914,0 238 3 885,1 358 3 494,7
80 - 84 122 5 407,8 266 6 893,0 388 6 345,1
85 - 89 100 8 771,9 281 12 550,2 381 11 275,5
90 -94 30 12 096,8 125 14 450,9 155 13 926,3
95 + 9 15 000,0 33 25 190,8 42 21 989,5
Celkem 2 893 1 978,4 2 454 1 637,3 5 347 1 805,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)