6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 25 1 760,6 21 1 600,6 46 1 683,7
1 - 4 105 1 771,3 69 1 232,1 174 1 509,4
5 - 9 116 1 360,5 73 910,1 189 1 142,2
10 - 14 155 2 200,5 104 1 577,4 259 1 899,2
15 - 19 141 2 031,4 86 1 299,1 227 1 673,9
20 - 24 205 2 265,7 64 755,8 269 1 535,7
25 - 29 191 1 876,4 69 724 260 1 319,1
30 - 34 218 2 144,0 78 832,5 296 1 515,1
35 - 39 226 1 849,4 91 774,7 317 1 322,7
40 - 44 211 1 687,7 78 651,9 289 1 181,2
45 - 49 180 1 711,8 93 929,2 273 1 330,2
50 - 54 199 1 943,4 128 1 310,5 327 1 634,4
55 - 59 185 1 876,6 149 1 483,6 334 1 678,3
60 - 64 200 1 899,9 183 1 638,6 383 1 765,4
65 - 69 213 2 296,5 183 1 686,2 396 1 967,4
70 - 74 146 2 506,0 221 2 919,0 367 2 739,4
75 - 79 124 3 350,4 264 4 668,4 388 4 147,1
80 - 84 120 5 326,2 234 6 286,9 354 5 924,7
85 - 89 69 7 165,1 271 12 517,3 340 10 869,6
90 -94 25 9 652,5 118 14 425,4 143 13 277,6
95 + 4 11 764,7 7 8 536,6 11 9 482,8
Celkem 3 058 2 074,2 2 584 1 710,4 5 642 1 890,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)