6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 22 1 531,0 25 1 869,9 47 1 694,3
1 - 4 104 1 669,1 101 1 712,2 205 1 690,0
5 - 9 102 1 236,7 83 1 068,6 185 1 155,2
10 - 14 165 2 366,6 87 1 319,6 252 1 857,7
15 - 19 164 2 277,8 85 1 252,4 249 1 780,2
20 - 24 176 1 849,1 76 851,4 252 1 366,3
25 - 29 184 1 774,9 65 672,9 249 1 243,3
30 - 34 224 2 149,7 57 591,2 281 1 400,7
35 - 39 219 1 715,0 88 710,4 307 1 220,3
40 - 44 194 1 612,0 104 910,2 298 1 270,2
45 - 49 169 1 599,2 94 933,2 263 1 274,2
50 - 54 177 1 781,9 85 886,5 262 1 342,1
55 - 59 170 1 658,5 166 1 595,8 336 1 627,0
60 - 64 208 1 953,8 141 1 233,5 349 1 580,8
65 - 69 210 2 367,8 150 1 447,7 360 1 872,1
70 - 74 137 2 403,9 183 2 439,0 320 2 423,9
75 - 79 109 3 103,6 240 4 466,8 349 3 928,0
80 - 84 121 5 448,0 295 8 018,5 416 7 050,8
85 - 89 81 9 310,3 294 13 443,1 375 12 266,9
90 -94 28 11 067,2 114 15 200,0 142 14 157,5
95 + 4 18 181,8 11 16 176,5 15 16 666,7
Celkem 2 968 2 004,9 2 544 1 675,5 5 512 1 838,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)