6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 105 1 536,7 74 1 139,9 179 1 343,3
1 - 4 403 1 541,0 308 1 233,8 711 1 391,0
5 - 9 475 1 444,1 329 1 041,2 804 1 246,7
10 - 14 488 1 725,3 303 1 134,6 791 1 438,4
15 - 19 528 2 092,2 367 1 534,5 895 1 820,8
20 - 24 684 2 253,5 280 961,2 964 1 620,6
25 - 29 659 1 688,4 286 762,1 945 1 234,3
30 - 34 690 1 567,4 240 583,6 930 1 092,2
35 - 39 804 1 645,6 347 752,5 1 151 1 212,0
40 - 44 888 1 704,4 448 904,7 1 336 1 314,7
45 - 49 728 1 784,6 418 1 086,3 1 146 1 445,6
50 - 54 823 2 113,2 458 1 219,6 1 281 1 674,5
55 - 59 812 2 336,8 475 1 361,1 1 287 1 847,9
60 - 64 852 2 287,7 661 1 635,6 1 513 1 948,4
65 - 69 868 2 577,1 798 2 000,8 1 666 2 264,6
70 - 74 855 3 192,3 1 018 2 923,0 1 873 3 040,1
75 - 79 593 3 635,6 1 144 4 731,2 1 737 4 289,8
80 - 84 477 5 030,6 1 235 7 275,4 1 712 6 470,9
85 - 89 447 8 689,7 1 268 10 737,6 1 715 10 116,2
90 -94 164 10 399,5 664 14 145,7 828 13 203,6
95 + 39 15 175,1 117 12 328,8 156 12 935,3
Celkem 12 382 2 139,5 11 238 1 867,5 23 620 2 000,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)