6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 104 1 568,9 97 1 523,0 201 1 546,4
1 - 4 438 1 697,5 300 1 221,5 738 1 465,4
5 - 9 421 1 280,7 282 895,1 703 1 092,0
10 - 14 480 1 767,2 322 1 252,6 802 1 517,0
15 - 19 624 2 478,6 355 1 489,0 979 1 997,3
20 - 24 749 2 314,5 315 1 015,4 1 064 1 678,7
25 - 29 732 1 866,5 247 653,1 979 1 270,8
30 - 34 728 1 636,2 338 812 1 066 1 237,8
35 - 39 913 1 811,3 359 754,1 1 272 1 297,8
40 - 44 855 1 696,3 427 893,4 1 282 1 305,5
45 - 49 737 1 855,7 388 1 030,9 1 125 1 454,4
50 - 54 709 1 839,7 453 1 214,8 1 162 1 532,4
55 - 59 709 1 986,1 509 1 405,1 1 218 1 693,5
60 - 64 912 2 432,5 614 1 503,9 1 526 1 948,4
65 - 69 867 2 569,0 795 1 968,3 1 662 2 241,7
70 - 74 792 3 130,6 1 016 3 088,5 1 808 3 106,8
75 - 79 572 3 729,1 995 4 334,6 1 567 4 092,0
80 - 84 514 5 394,1 1 296 7 544,5 1 810 6 777,2
85 - 89 361 7 157,0 1 289 11 049,2 1 650 9 874,3
90 -94 197 13 072,3 605 13 132,2 802 13 117,4
95 + 33 14 864,9 92 11 543,3 125 12 266,9
Celkem 12 447 2 158,5 11 094 1 848,0 23 541 2 000,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)