6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 108 1 644,1 83 1 329,5 191 1 490,8
1 - 4 445 1 728,8 322 1 312,1 767 1 525,4
5 - 9 431 1 336,1 282 913,3 713 1 129,4
10 - 14 463 1 762,9 319 1 282,7 782 1 529,4
15 - 19 598 2 353,4 402 1 663,5 1 000 2 017,1
20 - 24 811 2 356,6 324 983,5 1 135 1 685,0
25 - 29 818 2 062,1 299 783,7 1 117 1 435,4
30 - 34 795 1 773,6 312 740,4 1 107 1 273,0
35 - 39 938 1 802,7 379 771,8 1 317 1 302,2
40 - 44 934 1 941,3 418 916,2 1 352 1 442,3
45 - 49 810 2 062,0 359 965,6 1 169 1 528,9
50 - 54 755 1 997,9 440 1 200,5 1 195 1 605,3
55 - 59 865 2 346,4 563 1 492,2 1 428 1 914,4
60 - 64 904 2 414,7 696 1 696,6 1 600 2 039,2
65 - 69 870 2 608,2 801 1 995,5 1 671 2 273,6
70 - 74 690 2 852,2 1 025 3 254,2 1 715 3 079,5
75 - 79 554 3 841,1 1 067 4 879,9 1 621 4 467,0
80 - 84 595 6 216,0 1 221 6 965,2 1 816 6 700,6
85 - 89 387 7 928,7 1 272 11 140,3 1 659 10 178,5
90 -94 158 10 941,8 619 13 798,5 777 13 102,9
95 + 17 9 189,2 83 12 351,2 100 11 668,6
Celkem 12 946 2 252,6 11 286 1 884,6 24 232 2 064,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)