6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 105 1 622,1 89 1 449,7 194 1 538,2
1 - 4 458 1 762,7 324 1 300,7 782 1 536,6
5 - 9 434 1 392,2 289 970,4 723 1 186,1
10 - 14 459 1 789,9 327 1 351,7 786 1 577,2
15 - 19 694 2 661,6 402 1 605,6 1 096 2 144,3
20 - 24 896 2 492,9 361 1 048,4 1 257 1 786,2
25 - 29 825 2 033,8 288 746,2 1 113 1 406,0
30 - 34 807 1 770,9 303 701,5 1 110 1 250,5
35 - 39 983 1 851,8 401 798,2 1 384 1 339,5
40 - 44 847 1 861,1 423 981 1 270 1 432,9
45 - 49 856 2 169,6 387 1 040,2 1 243 1 621,5
50 - 54 759 2 068,3 481 1 347,9 1 240 1 713,2
55 - 59 810 2 135,1 549 1 394,5 1 359 1 757,9
60 - 64 888 2 381,7 631 1 538,4 1 519 1 939,9
65 - 69 863 2 646,7 846 2 145,5 1 709 2 372,4
70 - 74 621 2 676,0 887 2 932,5 1 508 2 821,2
75 - 79 440 3 172,3 963 4 532,8 1 403 3 995,4
80 - 84 522 5 431,8 1 289 7 187,5 1 811 6 574,9
85 - 89 335 7 161,2 1 111 9 928,5 1 446 9 112,7
90 -94 155 11 151,1 571 13 425,8 726 12 865,5
95 + 7 5 036,0 44 7 599,3 51 7 103,1
Celkem 12 764 2 228,0 10 966 1 834,4 23 730 2 027,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)