6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 82 2 350,2 66 2 007,3 148 2 183,9
1 - 4 311 2 287,1 225 1 767,5 536 2 035,9
5 - 9 302 1 675,5 218 1 270,8 520 1 478,2
10 - 14 424 2 642,2 285 1 862,5 709 2 261,6
15 - 19 479 3 243,5 282 2 021,7 761 2 650,0
20 - 24 468 2 749,5 197 1 221,1 665 2 005,8
25 - 29 453 2 167,5 212 1 069,8 665 1 633,3
30 - 34 486 2 277,5 149 742,4 635 1 533,4
35 - 39 496 2 013,0 192 818,9 688 1 430,8
40 - 44 575 2 105,4 295 1 108,1 870 1 613,1
45 - 49 481 2 190,4 239 1 113,5 720 1 658,1
50 - 54 463 2 168,7 262 1 265,5 725 1 724,0
55 - 59 406 2 061,2 269 1 358,2 675 1 708,8
60 - 64 562 2 517,0 402 1 768,9 964 2 139,7
65 - 69 467 2 305,3 499 2 236,9 966 2 269,4
70 - 74 493 3 280,3 570 3 085,9 1 063 3 173,1
75 - 79 348 4 049,8 617 4 985,1 965 4 601,8
80 - 84 342 6 446,7 751 8 180,8 1 093 7 545,7
85 - 89 284 9 975,4 725 12 595,6 1 009 11 728,5
90 -94 86 11 360,6 355 16 753,2 441 15 333,8
95 + 4 4 123,7 77 19 154,2 81 16 232,5
Celkem 8 012 2 540,6 6 887 2 126,8 14 899 2 331,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)