6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 77 2 304,7 64 2 021,5 141 2 166,9
1 - 4 280 2 065,7 223 1 750,3 503 1 912,8
5 - 9 309 1 721,6 196 1 141,3 505 1 437,8
10 - 14 336 2 224,6 243 1 688,4 579 1 963,0
15 - 19 439 2 971,8 284 2 041,3 723 2 520,5
20 - 24 589 3 065,2 193 1 062,0 782 2 091,5
25 - 29 507 2 419,0 202 1 007,2 709 1 728,6
30 - 34 493 2 245,8 162 779,4 655 1 532,6
35 - 39 569 2 135,3 226 883,6 795 1 522,3
40 - 44 566 2 213,3 253 1 011,4 819 1 618,9
45 - 49 441 2 088,9 211 1 029,5 652 1 567,0
50 - 54 474 2 277,5 302 1 478,7 776 1 881,9
55 - 59 481 2 242,8 289 1 358,8 770 1 802,6
60 - 64 478 2 143,6 349 1 515,3 827 1 824,4
65 - 69 451 2 261,0 454 2 058,2 905 2 154,5
70 - 74 419 3 245,3 486 2 988,0 905 3 101,9
75 - 79 306 3 945,3 573 4 927,3 879 4 534,4
80 - 84 323 5 894,2 829 8 873,9 1 152 7 772,2
85 - 89 227 8 874,1 637 11 798,5 864 10 858,4
90 -94 114 17 040,4 293 14 760,7 407 15 335,3
95 + 11 17 741,9 39 13 829,8 50 14 534,9
Celkem 7 890 2 511,8 6 508 2 013,8 14 398 2 259,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)