6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 78 2 374,4 62 1 988,5 140 2 186,5
1 - 4 331 2 386,3 251 1 919,4 582 2 159,7
5 - 9 291 1 669,3 210 1 262,6 501 1 470,7
10 - 14 343 2 305,7 244 1 731,2 587 2 026,2
15 - 19 510 3 373,0 294 2 058,7 804 2 734,6
20 - 24 636 3 178,9 225 1 180,8 861 2 204,2
25 - 29 523 2 477,4 147 729,9 670 1 624,2
30 - 34 516 2 271,3 173 805,1 689 1 558,6
35 - 39 625 2 291,8 242 916,3 867 1 615,1
40 - 44 538 2 204,6 222 930,9 760 1 575,1
45 - 49 490 2 312,2 229 1 119,3 719 1 726,2
50 - 54 451 2 217,6 233 1 162,5 684 1 693,9
55 - 59 535 2 389,8 325 1 469,1 860 1 932,2
60 - 64 486 2 196,1 318 1 382,7 804 1 781,6
65 - 69 443 2 307,8 413 1 923,5 856 2 104,9
70 - 74 374 3 034,0 465 2 987,1 839 3 007,8
75 - 79 287 3 807,9 510 4 419,0 797 4 177,6
80 - 84 306 5 547,5 808 8 656,5 1 114 7 501,7
85 - 89 193 7 955,5 583 11 064,7 776 10 084,5
90 -94 81 12 519,3 250 13 369,0 331 13 150,6
95 + 9 13 846,2 35 14 767,9 44 14 569,5
Celkem 8 046 2 563,6 6 239 1 931,2 14 285 2 242,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)