6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 67 2 308,8 59 2 163,5 126 2 238,4
1 - 4 207 1 843,3 141 1 308,3 348 1 581,3
5 - 9 218 1 411,6 135 926,7 353 1 176,2
10 - 14 241 1 740,1 166 1 266,8 407 1 510,0
15 - 19 264 2 030,3 180 1 507,9 444 1 780,3
20 - 24 279 1 880,8 91 656,4 370 1 289,3
25 - 29 311 1 754,0 90 540,8 401 1 166,6
30 - 34 275 1 517,8 104 620,2 379 1 086,3
35 - 39 304 1 466,8 137 707,9 441 1 100,3
40 - 44 353 1 471,1 202 886,9 555 1 186,6
45 - 49 323 1 676,8 165 895 488 1 294,5
50 - 54 319 1 773,6 187 1 067,0 506 1 424,9
55 - 59 341 2 125,0 214 1 329,1 555 1 726,4
60 - 64 363 1 963,8 276 1 382,7 639 1 662,1
65 - 69 370 2 086,7 400 1 953,9 770 2 015,5
70 - 74 374 2 745,8 452 2 616,0 826 2 673,2
75 - 79 278 3 582,9 476 4 233,0 754 3 967,6
80 - 84 220 4 524,0 567 7 009,5 787 6 076,3
85 - 89 217 8 010,3 653 11 698,3 870 10 493,3
90 -94 90 11 952,2 275 13 145,3 365 12 829,5
95 + 12 11 428,6 52 13 231,6 64 12 851,4
Celkem 5 426 2 001,1 5 022 1 795,5 10 448 1 896,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)