6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 61 2 126,9 42 1 553,3 103 1 848,5
1 - 4 233 2 085,0 175 1 630,3 408 1 862,2
5 - 9 193 1 231,0 143 963 336 1 100,7
10 - 14 210 1 571,4 159 1 268,5 369 1 424,8
15 - 19 281 2 151,1 155 1 290,7 436 1 739,0
20 - 24 344 2 189,5 125 847,7 469 1 539,9
25 - 29 274 1 539,2 109 650,4 383 1 108,2
30 - 34 287 1 571,1 128 752,6 415 1 176,5
35 - 39 331 1 510,9 170 830,2 501 1 182,0
40 - 44 401 1 708,1 202 907,3 603 1 318,3
45 - 49 296 1 590,7 197 1 103,1 493 1 351,9
50 - 54 303 1 709,4 195 1 120,4 498 1 417,6
55 - 59 351 2 105,8 210 1 259,0 561 1 682,3
60 - 64 419 2 232,0 263 1 286,5 682 1 739,1
65 - 69 410 2 303,6 373 1 806,8 783 2 036,8
70 - 74 344 2 745,4 443 2 750,5 787 2 748,3
75 - 79 251 3 410,3 456 4 248,2 707 3 907,4
80 - 84 273 5 521,8 673 8 184,4 946 7 184,6
85 - 89 191 7 340,5 632 11 410,0 823 10 109,3
90 -94 106 14 971,8 323 15 966,4 429 15 708,5
95 + 6 6 741,6 59 18 323,0 65 15 815,1
Celkem 5 565 2 052,6 5 232 1 868,2 10 797 1 958,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)