6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 66 2 334,6 57 2 112,7 123 2 226,2
1 - 4 249 2 197,1 176 1 631,3 425 1 921,2
5 - 9 234 1 505,6 171 1 156,7 405 1 335,5
10 - 14 240 1 836,5 163 1 338,0 403 1 596,0
15 - 19 316 2 409,6 201 1 662,4 517 2 051,2
20 - 24 357 2 153,6 137 873,9 494 1 531,6
25 - 29 295 1 642,5 141 835,1 436 1 251,3
30 - 34 275 1 484,7 110 638,2 385 1 076,7
35 - 39 378 1 643,5 177 820 555 1 244,8
40 - 44 352 1 553,7 199 927,9 551 1 249,4
45 - 49 297 1 631,2 216 1 232,7 513 1 435,8
50 - 54 314 1 813,8 220 1 287,0 534 1 552,1
55 - 59 366 2 096,7 251 1 424,5 617 1 759,0
60 - 64 392 2 061,6 298 1 440,0 690 1 737,6
65 - 69 452 2 588,5 385 1 891,9 837 2 213,6
70 - 74 321 2 740,3 425 2 785,8 746 2 766,0
75 - 79 273 3 888,9 498 4 834,0 771 4 451,0
80 - 84 254 5 034,7 574 6 800,9 828 6 140,2
85 - 89 215 8 669,4 581 10 809,3 796 10 133,7
90 -94 73 11 094,2 222 11 443,3 295 11 354,9
95 + 14 18 666,7 30 11 538,5 44 13 134,3
Celkem 5 733 2 115,2 5 232 1 867,1 10 965 1 989,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)