6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 60 2 162,2 58 2 157,7 118 2 160,0
1 - 4 193 1 647,6 180 1 621,2 373 1 634,7
5 - 9 220 1 455,6 170 1 187,8 390 1 325,4
10 - 14 230 1 786,7 126 1 049,1 356 1 430,7
15 - 19 336 2 507,5 205 1 665,2 541 2 104,2
20 - 24 375 2 178,5 157 956,4 532 1 582,0
25 - 29 284 1 563,7 129 751,9 413 1 169,4
30 - 34 293 1 536,8 116 655,1 409 1 112,2
35 - 39 375 1 569,8 159 706,7 534 1 151,2
40 - 44 369 1 711,4 190 927,1 559 1 329,2
45 - 49 330 1 811,3 177 1 015,5 507 1 422,2
50 - 54 290 1 727,4 196 1 177,7 486 1 453,8
55 - 59 356 1 946,2 268 1 434,8 624 1 687,8
60 - 64 371 1 937,5 307 1 473,3 678 1 695,6
65 - 69 381 2 247,9 343 1 724,0 724 1 965,0
70 - 74 283 2 566,9 405 2 801,6 688 2 700,1
75 - 79 240 3 531,0 444 4 393,0 684 4 046,4
80 - 84 307 6 005,5 620 7 188,4 927 6 748,2
85 - 89 181 7 708,7 515 9 892,4 696 9 213,7
90 -94 64 10 406,5 205 11 288,5 269 11 065,4
95 + 16 26 229,5 28 12 669,7 44 15 602,8
Celkem 5 554 2 048,5 4 998 1 781,1 10 552 1 912,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)