6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 147 1 972,4 1 013 1 834,2 2 160 1 905,1
1 - 4 3 960 1 738,0 3 161 1 459,5 7 121 1 602,3
5 - 9 4 528 1 501,8 3 121 1 085,5 7 649 1 298,6
10 - 14 5 273 2 005,4 3 410 1 370,0 8 683 1 696,4
15 - 19 5 225 2 210,8 3 437 1 535,2 8 662 1 882,1
20 - 24 5 802 2 103,7 2 393 908,6 8 195 1 519,9
25 - 29 6 200 1 780,1 2 384 716,1 8 584 1 260,2
30 - 34 6 210 1 657,7 2 161 613,3 8 371 1 151,5
35 - 39 6 904 1 610,1 2 839 703,2 9 743 1 170,3
40 - 44 8 057 1 697,2 3 764 837,7 11 821 1 279,3
45 - 49 6 303 1 692,8 3 302 932,3 9 605 1 322,1
50 - 54 6 820 1 926,9 3 776 1 100,6 10 596 1 520,2
55 - 59 6 292 2 022,7 4 186 1 336,6 10 478 1 678,5
60 - 64 7 599 2 238,6 5 523 1 511,0 13 122 1 861,3
65 - 69 7 523 2 365,2 7 490 2 026,2 15 013 2 183,0
70 - 74 7 120 2 962,0 8 991 2 894,8 16 111 2 924,1
75 - 79 5 427 3 830,6 9 744 4 695,9 15 171 4 344,8
80 - 84 4 360 5 265,4 11 040 7 608,6 15 400 6 757,2
85 - 89 3 842 8 647,1 10 999 11 479,1 14 841 10 581,9
90 -94 1 461 11 550,3 5 254 14 285,7 6 715 13 585,7
95 + 224 12 507,0 1 025 15 178,4 1 249 14 618,4
Celkem 110 277 2 117,6 99 013 1 839,7 209 290 1 976,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)