6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 154 2 014,6 1 034 1 901,5 2 188 1 959,5
1 - 4 4 240 1 877,0 3 291 1 531,4 7 531 1 708,5
5 - 9 4 369 1 440,3 3 101 1 072,5 7 470 1 260,8
10 - 14 4 840 1 920,3 3 252 1 364,3 8 092 1 650,0
15 - 19 5 468 2 324,5 3 402 1 524,5 8 870 1 935,1
20 - 24 6 513 2 225,5 2 591 927,3 9 104 1 591,4
25 - 29 6 582 1 872,1 2 313 687,9 8 895 1 293,2
30 - 34 6 432 1 703,4 2 342 658,3 8 774 1 196,4
35 - 39 7 493 1 679,7 2 964 704,6 10 457 1 206,4
40 - 44 7 898 1 713,2 3 641 834,2 11 539 1 285,7
45 - 49 6 490 1 797,9 3 487 1 014,1 9 977 1 415,5
50 - 54 6 477 1 851,6 3 795 1 115,8 10 272 1 488,9
55 - 59 6 438 2 018,1 4 242 1 311,9 10 680 1 662,6
60 - 64 7 783 2 262,3 5 513 1 479,9 13 296 1 855,6
65 - 69 7 611 2 383,2 7 279 1 953,0 14 890 2 151,5
70 - 74 6 509 2 913,2 8 601 2 962,0 15 110 2 940,7
75 - 79 5 059 3 780,2 9 264 4 678,7 14 323 4 316,3
80 - 84 4 529 5 431,6 11 466 7 787,6 15 995 6 935,8
85 - 89 3 482 8 140,8 10 710 11 385,4 14 192 10 371,2
90 -94 1 435 11 800,0 5 053 14 079,1 6 488 13 502,3
95 + 210 14 056,2 837 14 717,8 1 047 14 580,1
Celkem 111 012 2 137,7 98 178 1 827,5 209 190 1 980,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)