6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 180 2 083,8 1 046 1 946,8 2 226 2 017,1
1 - 4 4 235 1 864,1 3 334 1 543,0 7 569 1 707,6
5 - 9 4 342 1 453,6 2 973 1 044,5 7 315 1 254,0
10 - 14 4 753 1 944,6 3 208 1 389,8 7 961 1 675,1
15 - 19 5 647 2 392,2 3 585 1 597,2 9 232 2 004,7
20 - 24 7 152 2 303,1 2 718 916,4 9 870 1 625,7
25 - 29 6 724 1 894,9 2 611 771,4 9 335 1 346,4
30 - 34 6 622 1 731,8 2 344 650,9 8 966 1 207,6
35 - 39 7 796 1 683,6 3 136 716,4 10 932 1 213,6
40 - 44 7 902 1 789,6 3 465 829,2 11 367 1 322,6
45 - 49 6 629 1 865,3 3 243 957 9 872 1 422,0
50 - 54 6 706 1 957,7 3 783 1 133,4 10 489 1 550,9
55 - 59 6 963 2 111,6 4 396 1 305,2 11 359 1 704,1
60 - 64 7 656 2 207,6 5 594 1 482,5 13 250 1 829,8
65 - 69 7 720 2 460,4 7 118 1 934,0 14 838 2 176,2
70 - 74 6 231 2 935,9 8 321 3 012,3 14 552 2 979,1
75 - 79 4 730 3 739,5 9 093 4 797,1 13 823 4 373,8
80 - 84 4 610 5 483,0 11 492 7 655,6 16 102 6 875,6
85 - 89 3 365 8 199,7 10 398 11 295,5 13 763 10 341,0
90 -94 1 344 11 642,4 4 911 14 160,9 6 255 13 531,9
95 + 181 14 456,9 666 14 191,3 847 14 247,3
Celkem 112 488 2 171,5 97 435 1 816,9 209 923 1 991,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)