6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 205 2 167,9 1 007 1 907,2 2 212 2 040,9
1 - 4 4 406 1 897,8 3 669 1 659,4 8 075 1 781,5
5 - 9 4 381 1 518,3 2 949 1 074,1 7 330 1 301,7
10 - 14 4 847 2 028,1 3 167 1 404,7 8 014 1 725,5
15 - 19 6 256 2 590,0 3 755 1 633,3 10 011 2 123,5
20 - 24 7 644 2 357,5 2 997 966,1 10 641 1 677,2
25 - 29 7 193 2 001,2 2 496 731,1 9 689 1 382,5
30 - 34 7 016 1 785,5 2 387 645,2 9 403 1 232,5
35 - 39 8 320 1 751,0 3 276 727,1 11 596 1 252,6
40 - 44 7 435 1 778,3 3 430 867,5 10 865 1 335,6
45 - 49 6 818 1 915,6 3 296 969,8 10 114 1 453,6
50 - 54 6 411 1 934,2 3 770 1 163,8 10 181 1 553,4
55 - 59 7 113 2 079,1 4 798 1 361,5 11 911 1 715,0
60 - 64 7 586 2 179,6 5 525 1 453,6 13 111 1 800,6
65 - 69 7 311 2 399,9 7 075 1 968,3 14 386 2 166,3
70 - 74 5 518 2 719,8 7 799 2 948,9 13 317 2 849,4
75 - 79 4 402 3 618,9 8 670 4 701,5 13 072 4 271,2
80 - 84 4 738 5 605,0 11 831 7 764,4 16 569 6 993,9
85 - 89 3 345 8 508,6 10 210 11 293,5 13 555 10 449,5
90 -94 1 234 11 393,2 4 623 14 060,6 5 857 13 399,7
95 + 128 11 973,8 567 14 203,4 695 13 732,5
Celkem 113 307 2 192,0 97 297 1 816,7 210 604 2 001,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)