6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 119 204,6 99 179,3 218 192,3
1–4 520 228,2 517 238,7 1 037 233,3
5–9 733 243,1 476 165,6 1 209 205,3
10–14 879 334,3 593 238,2 1 472 287,6
15–19 1 067 451,5 696 310,9 1 763 383,1
20–24 1 150 417 532 202 1 682 312
25–29 1 028 295,2 421 126,5 1 449 212,7
30–34 966 257,9 315 89,4 1 281 176,2
35–39 1 094 255,1 332 82,2 1 426 171,3
40–44 1 158 243,9 469 104,4 1 627 176,1
45–49 977 262,4 396 111,8 1 373 189
50–54 1 151 325,2 360 104,9 1 511 216,8
55–59 1 036 333 344 109,8 1 380 221,1
60–64 1 357 399,8 437 119,6 1 794 254,5
65–69 1 202 377,9 528 142,8 1 730 251,6
70–74 1 221 508 698 224,7 1 919 348,3
75–79 974 687,5 810 390,4 1 784 510,9
80–84 799 964,9 1 000 689,2 1 799 789,4
85–89 605 1 361,7 961 1 002,9 1 566 1 116,6
90–94 211 1 668,1 494 1 343,2 705 1 426,3
95+ 19 1 060,9 77 1 140,2 96 1 123,6
Celkem 18 266 350,8 10 555 196,1 28 821 272,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)