6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 123 214,7 111 204,1 234 209,6
1 - 4 571 252,8 546 254,1 1 117 253,4
5 - 9 790 260,4 469 162,2 1 259 212,5
10 - 14 843 334,5 614 257,6 1 457 297,1
15 - 19 1 063 451,9 765 342,8 1 828 398,8
20 - 24 1 327 453,4 631 225,8 1 958 342,3
25 - 29 1 146 325,9 414 123,1 1 560 226,8
30 - 34 1 035 274,1 369 103,7 1 404 191,4
35 - 39 1 123 251,7 383 91 1 506 173,7
40 - 44 1 184 256,8 478 109,5 1 662 185,2
45 - 49 1 047 290 390 113,4 1 437 203,9
50 - 54 1 132 323,6 429 126,1 1 561 226,3
55 - 59 1 138 356,7 397 122,8 1 535 239
60 - 64 1 412 410,4 514 138 1 926 268,8
65 - 69 1 356 424,6 477 128 1 833 264,9
70 - 74 1 150 514,7 690 237,6 1 840 358,1
75 - 79 856 639,6 748 377,8 1 604 483,4
80 - 84 831 996,6 1 028 698,2 1 859 806,1
85 - 89 541 1 264,8 903 959,9 1 444 1 055,2
90 -94 251 2 064,0 423 1 178,6 674 1 402,7
95 + 27 1 807,2 79 1 389,1 106 1 476,1
Celkem 18 946 364,8 10 858 202,1 29 804 282,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)