6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 131,5 1 34,5 5 84,1
1 - 4 18 154,6 16 144,8 34 149,8
5 - 9 8 51,3 4 27,3 12 39,6
10 - 14 8 55,9 15 111,4 23 82,8
15 - 19 19 141,8 19 149,8 38 145,7
20 - 24 6 38,3 9 60,3 15 49,1
25 - 29 7 36 4 22 11 29,2
30 - 34 7 35,1 10 55 17 44,6
35 - 39 8 35,6 10 47,9 18 41,5
40 - 44 10 39,5 9 37,7 19 38,6
45 - 49 11 53,8 8 41,1 19 47,6
50 - 54 4 20 8 40,8 12 30,3
55 - 59 6 32,4 14 75,6 20 54
60 - 64 10 51,4 8 38,3 18 44,6
65 - 69 7 40,7 5 24,6 12 32
70 - 74 11 85,1 6 34,9 17 56,5
75 - 79 7 86 16 125,9 23 110,3
80 - 84 5 101,5 10 106,7 15 104,9
85 - 89 1 41,4 10 168,9 11 132
90 -94 0 0 3 140,9 3 106,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 157 55 185 62,2 342 58,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)