6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 5 169,1 3 104,9 8 137,5
1 - 4 17 147,6 20 184 37 165,3
5 - 9 8 50,4 2 13,4 10 32,5
10 - 14 7 50,5 8 60,9 15 55,5
15 - 19 14 104,2 23 181,6 37 141,8
20 - 24 7 41,6 8 49,8 15 45,6
25 - 29 12 61 15 81,4 27 70,9
30 - 34 5 24,7 8 43,3 13 33,6
35 - 39 20 85,3 10 45,6 30 66,1
40 - 44 15 60,3 13 55,7 28 58,1
45 - 49 5 25,1 16 84,2 21 53,9
50 - 54 6 30 9 45,6 15 37,7
55 - 59 15 79 7 36,9 22 58
60 - 64 14 72,1 10 47,3 24 59,2
65 - 69 8 46,8 15 74 23 61,5
70 - 74 8 66,1 2 12,2 10 35,2
75 - 79 8 103,1 8 64,7 16 79,5
80 - 84 2 40,6 5 52,6 7 48,5
85 - 89 3 128,4 6 104,4 9 111,3
90 -94 0 0 4 197,1 4 147,2
95 + 1 1 149,4 0 0 1 233,6
Celkem 180 62,9 192 64,4 372 63,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)