6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 104,1 6 213,4 9 158
1 - 4 21 181 17 156 38 168,9
5 - 9 11 69,8 2 13,5 13 42,5
10 - 14 8 58,6 12 93,4 20 75,5
15 - 19 14 103,5 17 132,5 31 117,6
20 - 24 11 61,2 13 75,9 24 68,3
25 - 29 16 80,7 11 59,3 27 70,3
30 - 34 13 63,3 12 63,9 25 63,6
35 - 39 13 53,2 13 56,6 26 54,8
40 - 44 16 66,8 16 71,1 32 68,9
45 - 49 11 55,7 11 58,2 22 56,9
50 - 54 14 70,5 7 35,7 21 53,2
55 - 59 12 61,6 7 35,8 19 48,7
60 - 64 12 62,2 11 51,5 23 56,6
65 - 69 8 47,8 16 80,3 24 65,5
70 - 74 5 43,2 14 89,3 19 69,7
75 - 79 6 80,9 6 50 12 61,8
80 - 84 4 81,5 7 72,7 11 75,7
85 - 89 4 175,1 5 89,9 9 114,7
90 -94 0 0 4 206,3 4 154,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 202 70,6 207 69,3 409 69,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)