6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 4 147,7 4 71,9
1 - 4 26 218,5 28 250,4 54 234
5 - 9 6 39 1 6,9 7 23,4
10 - 14 12 88,7 12 94,7 24 91,6
15 - 19 7 50,4 16 121,2 23 84,9
20 - 24 11 58,7 6 33,4 17 46,3
25 - 29 10 49,7 10 53,3 20 51,4
30 - 34 12 56,6 7 36,2 19 46,9
35 - 39 12 47,6 9 37,8 21 42,9
40 - 44 19 83,2 11 51,3 30 67,7
45 - 49 9 45,2 10 52,2 19 48,7
50 - 54 8 41 13 67,7 21 54,3
55 - 59 10 50 6 29,6 16 39,7
60 - 64 6 31,2 3 14,1 9 22,2
65 - 69 8 49,5 12 61,7 20 56,1
70 - 74 9 80,3 6 39,3 15 56,7
75 - 79 2 27,7 2 17 4 21,1
80 - 84 1 20,6 9 93 10 68,9
85 - 89 1 45,2 2 37,1 3 39,5
90 -94 0 0 1 54,1 1 40,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 169 59 168 56,1 337 57,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)