6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 75 0 0 2 37,8
1 - 4 26 248,4 13 131,1 39 191,4
5 - 9 9 64,7 5 37,9 14 51,7
10 - 14 9 72,3 8 67,8 17 70,1
15 - 19 23 187,4 18 156,3 41 172,4
20 - 24 5 32,5 10 68,9 15 50,1
25 - 29 11 63,5 5 31,4 16 48,1
30 - 34 14 79,2 8 50,1 22 65,4
35 - 39 10 49,5 17 92 27 69,8
40 - 44 14 65,6 14 69,9 28 67,7
45 - 49 6 34,7 6 36,6 12 35,6
50 - 54 12 69,2 6 36,1 18 53
55 - 59 11 65,4 11 68,2 22 66,8
60 - 64 8 47,2 5 28,8 13 37,9
65 - 69 6 38,8 8 46,6 14 42,9
70 - 74 9 82,3 11 79,6 20 80,8
75 - 79 3 43,3 3 29,2 6 34,9
80 - 84 7 155,1 7 88,9 14 113
85 - 89 1 44,3 5 105,2 6 85,5
90 -94 0 0 2 115,5 2 86,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 186 73,6 162 63,2 348 68,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)