6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 5 184,1 4 154,3 9 169,5
1 - 4 27 257,7 27 273,3 54 265,3
5 - 9 10 72 8 61 18 66,7
10 - 14 14 114,8 8 69,3 22 92,6
15 - 19 18 144,5 20 170,3 38 157
20 - 24 17 103,9 9 58,4 26 81,8
25 - 29 12 68,5 9 56,1 21 62,6
30 - 34 7 39 13 80,4 20 58,6
35 - 39 6 28,5 10 51,7 16 39,6
40 - 44 10 48,8 14 72,3 24 60,2
45 - 49 13 75,8 6 36,9 19 56,9
50 - 54 9 52,3 8 48,6 17 50,5
55 - 59 12 69,3 7 42,1 19 56
60 - 64 8 47,8 7 40,3 15 44
65 - 69 9 59,4 8 47 17 52,9
70 - 74 7 67,5 5 38 12 51
75 - 79 1 15 10 100,1 11 66
80 - 84 2 44,4 9 113,5 11 88,4
85 - 89 1 46,5 5 107,2 6 88,1
90 -94 0 0 1 60,9 1 45,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 188 74,3 188 73,3 376 73,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)