6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 227,7 3 121,7 9 176,5
1 - 4 21 197,5 27 268,1 48 231,9
5 - 9 5 36,6 3 23,3 8 30,2
10 - 14 10 83 8 70,1 18 76,7
15 - 19 16 123,8 20 164,6 36 143,6
20 - 24 7 41 17 105,8 24 72,4
25 - 29 18 102,1 14 85,8 32 94,3
30 - 34 13 70,3 9 54,4 22 62,8
35 - 39 12 55,4 13 64,6 25 59,8
40 - 44 10 51,1 16 86,5 26 68,3
45 - 49 5 28,9 8 48,8 13 38,6
50 - 54 1 5,9 6 37,2 7 21,2
55 - 59 8 45,2 11 64,2 19 54,6
60 - 64 9 54 5 28,9 14 41,2
65 - 69 7 47,7 5 29,9 12 38,2
70 - 74 1 10,1 7 55,3 8 35,4
75 - 79 1 15,3 3 30,6 4 24,5
80 - 84 1 22,2 7 88,4 8 64,4
85 - 89 0 0 4 88,1 4 60,8
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 151 59,6 186 72,4 337 66,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)