6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 94,4 0 0 4 48,2
1 - 4 41 241,5 29 179 70 211
5 - 9 10 41,5 7 30,8 17 36,3
10 - 14 9 41,1 42 200,7 51 119
15 - 19 31 157,2 62 330,7 93 241,7
20 - 24 34 151,2 25 118,1 59 135,2
25 - 29 20 73,8 22 87,9 42 80,6
30 - 34 23 80,9 19 74,9 42 78,1
35 - 39 16 49,5 9 30,6 25 40,5
40 - 44 24 64,3 31 88,9 55 76,1
45 - 49 12 40,4 24 85,6 36 62,4
50 - 54 18 63,8 20 74,6 38 69
55 - 59 7 29,3 5 21,1 12 25,2
60 - 64 7 26,4 9 31,5 16 29,1
65 - 69 16 60,2 11 35,4 27 46,8
70 - 74 9 48,5 11 46,8 20 47,5
75 - 79 8 78 7 45,5 15 58,5
80 - 84 4 71,8 6 62,5 10 66
85 - 89 6 235,2 9 153,9 15 178,6
90 -94 0 0 3 129,3 3 100,5
95 + 0 0 1 254,5 1 197,2
Celkem 299 73,4 352 85,1 651 79,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)