6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 23,8 2 49,4 3 36,4
1 - 4 41 241,3 30 185,6 71 214,2
5 - 9 12 48,9 7 30,1 19 39,8
10 - 14 17 80,2 33 163,9 50 121
15 - 19 28 143,3 57 305,3 85 222,4
20 - 24 29 120,9 23 102,9 52 112,2
25 - 29 30 108,8 17 67 47 88,8
30 - 34 19 66 21 81,3 40 73,2
35 - 39 30 88,8 30 97,2 60 92,8
40 - 44 23 62,7 28 81 51 71,6
45 - 49 15 52,3 27 99,6 42 75,3
50 - 54 25 89,8 16 60,8 41 75,7
55 - 59 22 89,5 14 56,8 36 73,1
60 - 64 16 58,9 16 54,2 32 56,5
65 - 69 7 25,8 19 60,4 26 44,4
70 - 74 12 71,5 16 74,3 28 73,1
75 - 79 1 10,4 10 68,7 11 45,5
80 - 84 6 108,2 12 124,1 18 118,4
85 - 89 1 41,7 5 86 6 73,1
90 -94 1 152,4 3 130,9 4 135,7
95 + 1 1 123,6 0 0 1 234,2
Celkem 337 82,6 386 93,1 723 87,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)