6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 142,5 7 173,4 13 157,6
1 - 4 49 282,2 33 201,5 82 243
5 - 9 19 78,2 10 43,1 29 61,1
10 - 14 15 72,3 23 117,2 38 94,1
15 - 19 30 153,7 54 288,1 84 219,5
20 - 24 20 78,7 44 186,6 64 130,6
25 - 29 29 103,4 30 116,9 59 109,9
30 - 34 23 78,9 21 79,8 44 79,3
35 - 39 35 99 28 85,8 63 92,7
40 - 44 22 62,1 23 68,9 45 65,4
45 - 49 12 42,5 25 93,7 37 67,4
50 - 54 21 77,6 20 78,2 41 77,9
55 - 59 12 47 12 46,3 24 46,6
60 - 64 19 68,3 21 68,9 40 68,6
65 - 69 13 48,9 19 61,9 32 55,9
70 - 74 12 75,5 11 53,7 23 63,2
75 - 79 7 77,6 14 101,7 21 92,2
80 - 84 7 128,1 18 182,9 25 163,3
85 - 89 1 44,2 11 190,5 12 149,3
90 -94 0 0 4 177,1 4 137,5
95 + 1 1 315,8 0 0 1 284,1
Celkem 353 86,5 428 103,1 781 94,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)