6.1.27 Otravy

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 95,6 15 380,4 19 233,8
1 - 4 66 365,4 49 288 115 327,8
5 - 9 18 76 9 39,7 27 58,2
10 - 14 14 68,7 27 140,5 41 103,5
15 - 19 42 209,9 66 342,6 108 275
20 - 24 21 79,6 34 138,1 55 107,8
25 - 29 22 77,2 10 38,5 32 58,7
30 - 34 28 93,5 16 58,6 44 76,8
35 - 39 25 68 26 76,1 51 71,9
40 - 44 33 97,8 27 85,3 60 91,7
45 - 49 25 88,5 29 108,2 54 98,1
50 - 54 19 73,3 26 105,7 45 89,1
55 - 59 23 86,2 20 73 43 79,5
60 - 64 14 49,3 31 99,1 45 75,4
65 - 69 15 59 16 54,7 31 56,7
70 - 74 11 72,1 12 60,3 23 65,4
75 - 79 7 81,5 12 91,3 19 87,5
80 - 84 6 112 13 131,1 19 124,4
85 - 89 2 92 5 85,7 7 87,4
90 -94 1 157,7 1 46,1 2 71,3
95 + 1 1 562,5 0 0 1 348,4
Celkem 397 97,2 444 106,6 841 102

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)