6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 127,1 9 121,5 19 124,4
1 - 4 66 205,3 65 210,9 131 208
5 - 9 17 38,9 10 24 27 31,6
10 - 14 17 46,7 44 129 61 86,5
15 - 19 22 72,7 63 220,9 85 144,6
20 - 24 21 63,1 26 82,1 47 72,4
25 - 29 11 27 25 63,2 36 44,9
30 - 34 20 44 13 28,9 33 36,5
35 - 39 22 38,9 16 28,5 38 33,7
40 - 44 15 23,2 26 42,4 41 32,6
45 - 49 16 32,8 16 35 32 33,8
50 - 54 20 45,5 10 24 30 35
55 - 59 7 18,8 10 27,1 17 22,9
60 - 64 7 16,8 12 27,3 19 22,2
65 - 69 6 15,1 16 35,9 22 26,1
70 - 74 7 23,4 23 62,3 30 44,9
75 - 79 11 68,4 9 38,9 20 51
80 - 84 4 42,2 5 29,9 9 34,3
85 - 89 3 59,1 5 45,8 8 50
90 -94 1 69,8 1 24,9 2 36,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 303 45,6 404 59,3 707 52,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)