6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 52,6 10 136,7 14 93,8
1 - 4 57 177,5 55 179,3 112 178,4
5 - 9 20 46,1 15 36,5 35 41,4
10 - 14 12 34,9 18 55,8 30 45
15 - 19 22 74,3 44 157,3 66 114,6
20 - 24 22 63 20 60 42 61,6
25 - 29 13 31,9 18 45,3 31 38,5
30 - 34 22 47,8 20 43,8 42 45,8
35 - 39 17 28,7 27 46,2 44 37,4
40 - 44 17 27,3 27 46,1 44 36,4
45 - 49 15 32,1 26 59,7 41 45,4
50 - 54 11 25,6 10 24,6 21 25,1
55 - 59 8 21,1 21 55,1 29 38,2
60 - 64 13 30,8 17 38 30 34,5
65 - 69 10 25,1 10 22,3 20 23,7
70 - 74 11 40,3 8 23,5 19 31
75 - 79 6 39,4 9 40,7 15 40,2
80 - 84 5 52,4 11 64,7 16 60,3
85 - 89 4 81,8 5 46,8 9 57,8
90 -94 2 148,5 1 26,1 3 58
95 + 1 684,9 0 0 1 140,3
Celkem 292 44,4 372 55,1 664 49,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)